Bookmark and Share

Schůze rady THL pro rok 2010

Vydáno dne 14. 12. 2009 (3508 x přečteno)

Schůze rady THL 2009 a zástupců SDH, které chtějí svou soutěž v roce 2010 zařadit do seriálu soutěží THL


V Chotěmicích 10.12.2009

Program schůze :

1) Presentace

2) Úvodní slovo a nastínění průběhu THL 2010 a otevření THL i mimo okres Tábor

3) Představení žadatelů o THL pro rok 2010

4) V případě většího počtu soutěží, krátké představení soutěže/í (historie, terén, zázemí, zkušenosti atd...), hlasování o pořádajících SDH (rada 2009)

5) Představení jednotlivých termínů a dohadovací řízení v případě datumových kolizí

6) Návrh změny pravidel THL pro rok 2010 (něco málo jsem psal do návštěvní knihy na stránkách firesportu

7) Sponzoring celého seriálu THL pro 2010

8) Diskuze na téma THL 2010 :-)

9) Přečtení zápisu, usnesení a závěr

10) Volná zábava

ZÁPIS

1) Presentace

Presentace proběhla do 19:15 hodin z jednání se telefonicky omluvil zástupce SDH Dvorce Pavel Novák.

Jiří Kubeš představil prezentované sbory a omluvil neúčast zástupce SDH Dvorce.

Na schůzi se dostavilo 13 členů rady THL 2009 ze čtrnácti a rada je tedy usnášeníschopná.

2) Úvodní slovo a nastínění průběhu THL 2010 a otevření THL i mimo okres Tábor

Jiří Kubeš - citace z diskuze o THL na Firesportu od Petr 2

Liga by měla vznikat a tvořit se na základě jednotlivých kvalitních soutěží a celek by měl tvořit kvalitní ligu. A ne obráceně.
Pokud někdo chce pořádat, musí splňovat spoustu kriterií. Kvalitní dráha (trávník, odvodněná a zpevněná základna), občerstvení (ceny, dostatek, aby nebyla všude fronta), kvalitní rozhodčí, věcné ceny pro vícero družstev, ozvučení čí moderování, aby byl přehled co se vůbec děje atd. Je toho dost, takže všichni to zvažte, zdali jste schopni vše dokonale zabezpečit.

Jiří Kubeš – přiblížení historie THL, rychlé zhodnocení ročníku 2009, přednesení jednotlivých požadavků na zlepšení zajištění některých soutěží a nástin průběhu 4. ročníku THL 2010.

Rada THL 2009 byla vyzvána k hlasování, zda 4. ročník THL 2010 otevřít i mimo okres Tábor, tak jak tomu bylo v předchozích dvou letech :

Pro : 10

Proti : 3

Zdržel se : 0

Tímto bylo odhlasováno, že 4. ročník THL v roce 2010 bude otevřený pro SDH pořádající THL i mimo okres Tábor.

3) Představení žadatelů o THL pro rok 2010

O pořádání THL 2010 se uchází 16 SDH, TA – 10, PE – 3, JH - 3 :

Obrataň (PE)1.5.2010, 2.5.2010, 3.7.2010 nebo 31.7.2010

Dvorce (TA)8.5.2009

Žďár (JH) 22.5.2010

Heřmaneč (JH) 29.5.2010 (kolizní termín s časomírou)

Košice (TA) 12.6.2010 (kolizní termín s časomírou)

Nová Včelnice (JH)19.6

Kamenice nad Lipou (PE) 19.6.2010 noční

Chrbonín (TA) 26.6.2010

Tučapy (TA) 10.7.,3.7..24.7. noční

Chotěmice (TA) 4.7. (NE)

Kozmice (TA) 24.7.2010 (31.7.;3.7.)

Řepeč (TA) 31.7.2009 (nebo 7.8.2009, popř. 14.8.2009)

Želeč (TA) 7.8.2009

Krátošice (TA) 7.8., 14.8. noční

Žirovnice (PE) 28.8.2009 noční

Zhoř u Tábora (TA) 25.9. zakončení

4) V případě většího počtu soutěží, krátké představení soutěže/í (historie, terén, zázemí, zkušenosti atd...), hlasování o pořádajících SDH (rada 2009)

Zásadní otázka je zda přibírat nové žadatele a ligu ještě rozšířit, či nikoliv, nebo nějakou méně kvalitní soutěž zkusit nahradit ???

Zástupci rady THL 2009 byli vyzváni k presentaci svého názoru k počtu soutěží: Tučapy 14, Nová Včelnice 14, Zhoř u Tábora 13, Obrataň 14, Nedvědice 14, Chotěmice 12, Kamenice nad Lipou 14, Žďár 14, Žirovnice 14, Košice 12, Krátošice 14, Chrbonín 12, Kozmice 14.

14 – 9x, 13 - 1x, 12 – 3x

Rada THL 2009 odhlasovala, že bude ve 4. ročníku THL v roce 2010 14 soutěží v maximálně v 10 soutěžních víkendech.

Rada THL 2009 jednohlasně odsouhlasila, že se bude hlasovat mezi všemi 16 uchazeči o pořádání o THL v roce 2010, tzn, že dva ze 16 uchazečů nebudou moci svou soutěž pořádat v roce 2010 v rámci THL.

Zástupci SDH Heřmaneč, Řepeč a Želeč byli vyzváni k presentaci svých soutěží. (historie soutěže, základna, dráha, zázemí, ceny v minulých ročnících, nej dosažené časy na dráze, atd. …).

Zástupce SDH Heřmaneč požádal ještě o puštění krátkého videa ze soutěže v Heřmanči. Po shlédnutí videa byly v rámci objektivity vyzváni zástupci 13 SDH, kteří THL pořádali v tomto roce, aby přednesli co do 4. ročníku THL zlepší. Debata se točila především okolo terénu u základny.

Hlasování o pořadatelích bylo tajné, 13 zástupců rady THL 2009 obdrželo papír na který měli napsat čísla dvou soutěží (dle seznamu), které nebudou v roce 2010 zařazeny do THL.

Všech 26 hlasů bylo uznáno platnými a hlasování dopadlo následovně :

9 – Obrataň

6 – Žirovnice

3 – Řepeč a Želeč

1 – Heřmaneč, Chrbonín, Kamenice nad Lipou, Kozmice, Zhoř u Tábora

Soutěže v Obratani a Žirovnici nebudou v roce 2010 pořádány v rámci THL. Jiří Kubeš poděkoval za hladký průběh hlasování a zástupcům SDH Obrataň a Žirovnice poděkoval za činnost v THL v minulých letech a ubezpečil je, že nic nebude bránit tomu, aby se o příští rok o zařazení své soutěže do THL opět ucházeli. Dále jim byla nabídnuta prezentace jejich soutěže v rámci THL a při pořádání soutěží mnoho zdaru.

5) Představení jednotlivých termínů a dohadovací řízení v případě datumových kolizí

Rada THL 2009 odsouhlasila, že termíny :

15.5. Okresní kolo plamen JH
29.5. Okresní kolo Tábor
5.6. Krajské kolo plamen JH
12.6. Krajské kolo JH

, kdy je obsazena časomíra SDH Strmilov nebudou pro termíny v rámci THL stěžejní. Pokud bude kolizní termín soutěže s termínem obsazeným časomírou zajistí si pořadatel vlastní kvalitní časomíru (displej, dva časy na terčích apod.) .

SOUTĚŽE V RÁMCI THL 2010
Nezávazně byly dohodnuty tyto termíny, upřesní se na lednové schůzi.
 

Květen
1)Žďár (JH) 22.5.2010
2)Heřmaneč (JH) 29.5.2010 (kolizní termín s časomírou – zajistí si vlastní)

červen
3-4)Košice (TA) 12.6.2010 (kolizní termín s časomírou – zajistí si vlastní)
3-4)Chotěmice (TA) 13.6. 2010 (NE)
5-6)Nová Včelnice (JH) 19.6.2010
5-6)Kamenice nad Lipou (PE) 19.6.2010 noční
7)Chrbonín (TA) 26.6.2010

červenec
8-9) Dvorce (TA) 3.7.2009
8-9) Tučapy (TA) 3.7. 2009 noční
10)Kozmice (TA) 24.7.2010 (31.7.2010)
11)Řepeč (TA) 31.7.2009 (nebo 7.8.2009, popř. 14.8.2009 podle toho jak budou soutěže Želeč a Krátošice).

srpen
12-13)Želeč (TA) 7.8.2010 nebo 14.8.2010 denní (společně v jeden den s Krátošicema)
12-13)Krátošice (TA) 7.8.2010 nebo 14.8.2010 noční (společně v jeden den s Želčí)

září
14)Zhoř u Tábora (TA) 25.9.2010

 

říjen

15) slavnostní vyhlášení


 

6) Návrh změny pravidel THL pro rok 2010

Navrhuji, aby toto rozhodla nová rada THL pro rok 2010 !!!!! Toto rada THL 2009 jednoznačně odsouhlasila.


 

7) Sponzoring celého seriálu THL pro 2010

Navrhuji, aby toto řešila nová rada THL pro rok 2010 na lednové schůzi !!!!! Toto rada THL 2009 jednoznačně odsouhlasila.

8) Diskuze na téma THL 2010

Jiří Kubeš poděkoval všem za účast na dnešní schůzi a popřál všem zúčastněným šťastné a veselé vánoce a do nového roku štěstí, zdraví a úspěchy v osobním, pracovním a hasičském životě.

Vzhledem k dlouhému průběhu schůze min. cca 2,5 hodiny na diskuzi moc nedošlo a přistoupilo se k volné zábavě .

9) Přečtení zápisu, usnesení a závěr

Usnesení :

1) 4. ročník THL v roce 2010 bude otevřený pro SDH pořádající THL i mimo okres Tábor.

2) Rada THL 2009 odhlasovala, že bude ve 4. ročníku THL v roce 2010 14 soutěží v maximálně v 10 soutěžních víkendech.

3) Rada THL 2009 jednohlasně odsouhlasila, že se bude hlasovat mezi všemi 16 uchazeči o pořádání o THL v roce 2010, tzn, že dva ze 16 uchazečů nebudou moci svou soutěž pořádat v roce 2010 v rámci THL.

4) Soutěže v Obratani a Žirovnici nebudou v roce 2010 pořádány v rámci THL.

5) O pravidlech THL 2010 rozhodne nová rada THL pro rok 2010.

6) Sponzoringem celého seriálu THL pro 2010 se bude zabývat nová rada THL pro rok 2010.

10) Volná zábava


 


 

V Chotěmicích 10.12.2009

Zapsal : Jiří Kubeš

Člen rady THL 2009

Tento zápis je konečný a neměnný.

 


Zdroj: www.thliga.cz


Další články

Táborská hasičská liga

    Skupiny článků